Schwinn® Cycling systém a termíny školení ČR & SK

 Education System Schwinn Cycling 2017

Termíny školení

Česká republika & Slovensko 2018

Plán školení a akcí na druhé pololetí 2018.

Schwinn Cycling CZ & SK
Pro více informací pište na jana.tsang@novefitness.cz

Facebook akcí a diskuze

Základní kurz – Certification, Bronze Level

Bronze Level školení je určené pro instruktory bez předcházejících zkušeností s indoor cyclingem. Tato úroveň instruktorům poskytne solidní základ pro práci lektora. Cílem kurzu je také motivovat účastníky k prohlubování svých znalostí a připravit je na budoucí kariéru.

 • Jedná se o dvoudenní základní kurz (20 vyučovacích lekcí), vedený Schwinn® master instruktorem
 • Schwinn® master instruktoři probírají témata jako bezpečný a efektivní indoor cycling, měření tepové frekvence, analýza výběru hudby, tréninkové schopnosti a plánování lekcí s cílem splnit určité cíle. Tento kurz zahrnuje i základy anatomie, fyziologie, biomechaniky a trénink mysli a těla.
 • Účastníci kurzu si tato témata ověřují i v praktických lekcích. Zpravidla mohou očekávat čtyři lekce v různé tréninkové intenzitě.
 • Lektoři se naučí historii a vývoj Schwinn ® Authentic Cycling a RIDE RIGHT ™ (správná a zdravá jízda na kole) a také to, co dělá Schwinn® program jedinečným.
 • Po úspěšném absolvování dvoudenního základního kurzu a písemného testu je účastníkům udělen certifikát o absolvování s mezinárodní platností.

Pokračující školení

Schwinn® školení neustále otevírá nové kurzy, které instruktorům pomáhají držet krok se současnými indoor cycling trendy, tréninkovými metodami a prohlubovat svoje vědomosti v rozličných tématech týkajících se fitness. Tyto kurzy instruktorům poskytují různé nástroje a vědomosti na to, aby udrželi svoje tréninkové hodiny zajímavé a byli schopní motivovat své klienty ke cvičení.

Target Heart Rate – Tepová Frekvence (5 kreditů, 8 hodin)

 • Sledování tepové frekvence na hodinách pro začátečníky a profesionální sportovce
 • Plánování terénů v různých zónách tepové frekvence
 • Získání důkladnějších vědomostí o fyziologii, zvláště o energii a metabolismu
 • Získání rad pro úspěšné nastavení tréninkových lekcí v klubu – tzv. periodizaci tréninku

Creative Ideas I & II – Kreativní tvorba lekcí (6 kreditů, 8 hodin)
Nově rozděleno na 2 workshopy, které lze absolvovat i odděleně.

 • Naučíte se převzít nápady z venkovní cyklistiky a využít je na lekci uvnitř
 • Získáte nápady, jejichž pomocí budete mít možnost na lekcích nabídnout více a udržet motivaci vašich klientů
 • Naučíte se naplánovat tréninkové lekce
 • Zdokonalíte svoje trenérské schopnosti a dovednosti

Music Usage – Práce s hudbou (3 kredity, 4 hodiny)

 • Hudba je jedna z nejdůležitějších složek úspěšné indoor cycling lekce
 • Instruktoři se naučí, jaký může mít hudba vliv na instruktora i na účastníky lekce.
 • Lépe si uvědomíte vliv hudby tím, že se naučíte správně poslouchat a analyzovat různé hudební styly.
 • Naučíte se vybírat hudbu pro jednotlivé situace během lekce a pro hodiny s různými typy klientů.

Coaching & Communication – Vedení lidí a komunikace
(3 kredity, 4 hodiny)

 • Verbální a neverbální komunikace
 • Řeč těla
 • Motivace a vedení lidí
 • Praktická lekce s předvedením probíraných témat

Strečink workshop (3 kredity, 4 hodiny)

 • Strečink (protahování) je základní část tréninku. Naučíte se kdy a jak provádět strečink.
 • Naučíte se různé typy strečinku.
 • Odhalíte výhody a fyziologii strečinku

Workshop intervalový trénink (3 kredity, 4 hodiny)

 • Získejte vědomosti o aerobní a anaerobní zátěži během intervalového tréninku.
 • Objevte různé typy tréninku a jejich využití při sestavování lekcí v klubu.
 • Získejte smysluplné nápady, které můžete použít pro intervalový trénink.

Workshop HIIT (3 kredity, 4 hodiny)

 • high intensity interval training / vysoce intenzivní intervalový trénink
 • momentální hit v oblasti fitness
 • pohled na tento trénink z hlediska indoor cyclingu
 • možná aplikace HIIT v lekcích

Přípravný kurz pro praktickou a teoretickou Silver Level zkoušku (5 kreditů, 8 hodin)

 • Potřebujete si před zkouškou zopakovat svoje vědomosti o terminologii?
 • Tento kurz vás připraví na Silver Level zkoušku a všechny její části, které musíte úspěšně absolvovat, abyste se dostali na Silver Level úroveň.

Silver Level: praktická & teoretická písemná zkouška
(5 kreditů, 8 hodin)

 • K účasti je nutné mít již absolvovaný kurz o tepové frekvenci (target heart rate)
 • Na dosáhnutí Silver Level úrovně je potřebné úspěšně absolvovat praktickou a teoretickou zkoušku. Ta se skládá ze dvou praktických testů – první prověřuje techniku šlapání a druhý hodnotí jejich trenérské dovednosti a schopnosti.
 • Teoretická písemná zkouška obsahuje 50 otevřených otázek ze skript Bronze Level a Tepová frekvence.